Guimerà C.B., NIF – E 12316626 c/ Virgen del pilar 27, 12300 Morella (Castellón)
Tel/Fax 964 173 115 e-mail: guimera@guimeramorella.com

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Guimerà, CB, amb domicili a Virgen del Pilar, 27, Morella, l’informa que les dades personals que ens facilita seran tractades en un fitxer del qual n’és responsable. Les seves dades personals seran tractades amb les finalitats següents: execució de contracte de compravenda i enviament d’informació promocional. Així mateix, l’informem que l’afectat pot dirigir-se en qualsevol moment a Guimerà, CB per exercir els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació, i també el dret de revocació del consentiment prestat per mitjà d’una sol·licitud escrita i signada dirigida a l’adreça abans transcrita. La sol·licitud haurà d’incloure el nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i menció del dret que es vulgui exercir.

Preus
En tots els preus l'IVA està inclòs .

Fer una comanda
Les comandes es fan directament mitjançant el carretò de la compra , seguint les instruccions que se li faciliten .
Si necessita informació addicional o fer alguna consulta , pot utilitzar el telèfon 964173115 o bé al correu electrònic guimera@guimeramorella.com, on se li atendrà amb la màxima diligència.

Ports
El cost de preparació de la comanda i dels ports per a comandes de fins a 20 kg. són de 4 € per a entregues a la Península i 8 € per les Illes Balears.
Si la comanda pesa més de 20 kg. cada kg. addicional s'incrementa en 0,50 €.
Per a comandes fora de la Península i per a l'Estranger, consultar l'import dels ports.

Transport
El transport es realitza per una empresa especialitzada nacional i es lliurarà màxim en 3 o 4 dies.
Si el producte ho necessita, els enviaments seran en fred.
En rebre la comanda, si observa anomalies en el paquet, ho ha de fer constar a l'albarà que el transportista li presenta per a la signatura de la conformitat del lliurament.

Formes de pagament

      1/Transferència bancària
El nostre compte bancari es facilita quan vostè tria aquesta forma de pagament.
En efectuar la transferència s'ha d'indicar com a referència el nom de la persona que efectua la comanda i el número del mateix.
Un cop comprovada la recepció de la transferència amb el nostre banc, es procedeix a l'enviament de la comanda.

 

     2 / Per targeta
És la forma més ràpida i còmoda d'efectuar els pagaments.
El procés utilitza una passarel·la de pagament en un servidor segur de l'entitat de crèdit.
El protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layer),
garanteix la transmissió segura de tot el procés.
L'import de la comanda s'envia al servidor de l'entitat financera on es tramita el pagament. El banc realitza els apunts en el seu compte i a l'instant en la nostra.
Cap empleat de la nostra empresa té accés a les dades de la targeta.
Les dades que li sol·licita el servidor de l'entitat de crèdit són:

    • Número de la targeta
    • Data de caducitat
    • Codi de seguretat CVV2

3 / Contra Reemborsament
El pagament de la comanda s'efectua al transportista a la recepció del mateix.
Aquesta forma de pagament té un cost addicional per la gestió del transportista de 3€ per comandes inferiors a 100 € o 3% per a comandes superiors a 100€.

Devolucions
Un cop comprovada la comanda, cas que la mercaderia no correspongui amb la sol·licitada, embalatge, presentació o qualitat defectuosa, ha de comunicar per correu electrònic o per telèfon dins de les 48 hores de la recepció de la comanda .
Un cop comprovada l'anomalia, es procedirà al canvi de la mercaderia o devolució de l'import per transferència bancària al compte que s'indiqui, sense cap despesa per al client.

Privacitat
Totes les seves dades personals seran tractades amb la màxima i rigorosa seguretat .
La informació facilitada s'utilitzés únicament pel nostre personal, sense cedir-los a tercers, per gestionar la comanda sol·licitat i seran incloses en el fitxer per al compliment i control de la relació comercial així com per informar de productes i serveis que puguin ser del seu interès .
Cas de voler revocar aquest consentiment pot fer a través del correu guimera@guimeramorella.com.


Guimerá C.B. C/Virgen del Pilar, 27 - 12300 MORELLA (Castellón) . Tel Fax: 964173115 guimera@guimeramorella.com    Nota legal Condiciones de compra